CrysSoft Coduri Poştale

România < judeţul Hunedoara

Codurile poştale de la 1 până la 15 (în total sunt 1360 coduri poştale)

Caută 
  Afişează toate

Lista localităţilor din judeţul Hunedoara:

Abucea
Almaş-Sălişte
Almăşel
Almaşu Mic
Almaşu Mic de Munte
Almaşu Sec
Alun (Boşorod)
Alun (Bunila)
Aninoasa
Arănieş
Archia
Ardeu
Aurel Vlaicu
Băcâia
Bacea
Băcia
Baia de Criş
Băieşti
Băiţa
Bălata
Baldovin
Balomir
Balşa
Băniţa
Banpotoc
Bărăştii Haţegului
Bărăştii Iliei
Barbura
Bârcea Mare
Bârcea Mică
Bârsău
Baru
Barza
Basarabasa
Baştea
Băţălar
Batiz
Bătrâna
Bejan
Bejan-Târnăviţa
Bercu
Beriu
Birtin
Blăjeni
Blăjeni-Vulcan
Bobaia
Bobâlna
Bocşa Mare
Bocşa Mică
Boholt
Boia Bârzii
Boiţa
Boiu
Boiu de Jos
Boiu de Sus
Boş
Boşorod
Boz
Bozeş
Brad
Brădăţel
Brănişca
Brăşeu
Brazi
Brâznic
Breazova
Bretea Mureşană
Bretea Română
Bretea Streiului
Bretelin
Brotuna
Buceş
Buceş-Vulcan
Bucium
Bucium-Orlea
Bucureşci
Bujoru
Bulzeştii de Jos
Bulzeştii de Sus
Buneşti
Bunila
Burjuc
Căbeşti
Căinelu de Jos
Căinelu de Sus
Călan
Călanu Mic
Câmpu lui Neag
Câmpuri-Surduc
Câmpuri de Sus
Căoi
Căraci
Cărăstău
Cârjiţi
Cărmăzăneşti
Cârneşti
Cărpiniş
Căstău
Căzăneşti
Cerbăl
Cerbia
Cerişor
Cernişoara Florese
Certeju de Jos
Certeju de Sus
Chergheş
Chimindia
Chişcădaga
Chitid
Cigmău
Cimpa
Cinciş-Cerna
Cioclovina
Ciopeia
Ciula Mare
Ciula Mică
Ciulpăz
Ciumiţa
Ciungani
Ciungu Mare
Clopotiva
Coaja
   
Copaci
Coroieşti
Coseşti
Costeşti
Costeşti-Deal
Covragiu
Cozia
Crăciuneşti
Crăguiş
Criş
Crişan
Crişcior
Cristur
Criva
Crivadia
Cucuiş
Cuieş
Curechiu
Curpenii Silvaşului
Cutin
Dăbâca
Dâlja Mare
Dâlja Mică
Dâncu Mare
Dâncu Mic
Dănuleşti
Dealu Babii
Dealu Mare
Dealu Mic
Deleni
Densuş
Deva
Dobra
Dobroţ
Dragu-Brad
Dudeşti
Dumbrava
Dumbrava de Jos
Dumbrava de Sus
Dumbrăviţa
Dumeşti
Dupăpiatră
Făgeţel
Fântâna
Fărcădin
Faţa Roşie
Federi
Feregi
Fintoag
Fizeş
Fizeşti
Folt
Fornădia
Furcşoara
Galaţi
Galbina
Gânţaga
Gelmar
General Berthelot
Geoagiu
Geoagiu-Băi
Ghelari
Gialacuta
Giurgeşti
Glodghileşti
Godineşti
Goleş
Goteşti
Gothatea
Govăjdia
Grădiştea de Munte
Grid
Grind
Grohot
Grohoţele
Groş
Groşuri
Gura Bordului
Gurasada
Hărău
Hărţăgani
Hăşdat
Hăşdău
Hăţăgel
Haţeg
Herepeia
Hobiţa
Hobiţa-Grădişte
Holdea
Homorod
Hondol
Hunedoara
Ilia
Iscroni
Izvoarele
Jeledinţi
Jieţ
Jiu-Paroşeni
Josani
Lăpugiu de Jos
Lăpugiu de Sus
Lăpuşnic
Lăsău
Leauţ
Lelese
Leşnic
Livada
Livadia
Livezi
Ludeştii de Jos
Ludeştii de Sus
Lunca (Baia de Criş)
Lunca (Băiţa)
Lunca Cernii de Jos
Lunca Cernii de Sus
Luncani
Luncoiu de Jos
Luncoiu de Sus
Luncşoara
Lupeni
Măceu
Mada
   
Măgura
Măgura-Topliţa
Măgureni
Mălăieşti
Mănerău
Mărtineşti
Meria
Merişor (Băniţa)
Merişor (Bucureşci)
Merişoru de Munte
Mermezeu-Văleni
Mesteacăn (Brad)
Mesteacăn (Răchitova)
Micăneşti
Mihăieşti
Mihăileni
Mintia
Mosoru
Muncelu Mare
Muncelu Mic
Nădăştia de Jos
Nădăştia de Sus
Nălaţvad
Nandru
Negoiu
Nojag
Nucşoara
Obârşa
Ocişor
Ociu
Ocolişu Mare
Ocolişu Mic
Ohaba
Ohaba-Ponor
Ohaba-Sibişel
Ohaba de sub Piatră
Ohaba Streiului
Oprişeşti
Orăştie
Orăştioara de Jos
Orăştioara de Sus
Ormindea
Ostrov
Ostrovel
Ostrovu Mic
Păclişa
Panc
Panc-Sălişte
Paroş
Păucineşti
Păuleşti
Păuliş
Peşteana
Peşteniţa
Peştera (Băiţa)
Peştera (Petroşani)
Peştera (Sălaşu de Sus)
Peştişu Mare
Pestişu Mic
Petreni
Petreşti
Petrila
Petros
Petroşani
Piatra
Pişchinţi
Plai
Plop
Plopi
Podele
Pogăneşti
Poiana
Poiana Răchiţelii
Poieni (Beriu)
Poieni (Densuş)
Poieniţa
Poieniţa Tomii
Poieniţa Voinii
Pojoga
Ponor
Popeşti
Potingani
Prăvăleni
Pricaz
Prihodişte (Boşorod)
Prihodişte (Vaţa de Jos)
Pui
Răcăştia
Răchiţaua
Răchitova
Răduleşti
Râpaş
Rapolţel
Rapoltu Mare
Răscoala
Râu Alb
Râu Bărbat
Râu de Mori
Râu Mic
Reea
Renghet
Reţ
Ribicioara
Ribiţa
Rişca
Rişculiţa
Romos
Romoşel
Roşcani
Roşia
Rovina (Brănişca)
Rovina (Bucureşci)
Ruda
Ruda-Brad
Runcşor
Runcu Mare
Runcu Mic
Ruseşti
Ruşi
Ruşor
Săcămaş
Săcărâmb
   
Săcel
Sălaşu de Jos
Sălaşu de Sus
Sălătruc
Sălciva
Sălişte
Săliştioara
Sâncrai
Sânpetru
Sântămăria-Orlea
Sântămăria de Piatră
Sântandrei
Sântuhalm
Sârbi
Sarmizegetusa
Şăuleşti
Sereca
Şerel
Şesuri
Sibişel (Beriu)
Sibişel (Râu de Mori)
Silvaşu de Jos
Silvaşu de Sus
Simeria
Simeria Veche
Slătinioara
Socet
Sohodol
Şoimuş
Spini
Stânceşti
Stânceşti-Ohaba
Stănculeşti
Stănija
Stăuini
Ştei
Şteia
Stejărel
Stoieneasa
Strei
Strei-Săcel
Streisângeorgiu
Stretea
Subcetate
Sulighete
Suseni
Tămăşasa
Tămăşeşti
Tâmpa
Ţărăţel
Târnava
Târnava de Criş
Târnăviţa
Tarniţa
Târsa
Tătărăşti
Tătărăştii de Criş
Ţebea
Techereu
Teiu
Teliucu Inferior
Teliucu Superior
Ticera
Tirici
Tisa
Tiuleşti
Tomeşti
Tomnatec
Topliţa
Topliţa Mureşului
Toteşti
Totia
Trestia
Turdaş
Turmaş
Tuştea
Uibăreşti
Ulieş
Ulm
Unciuc
Uric
Uricani
Uroi
Ursici
Vadu
Vadu Dobrii
Vaidei
Vălari
Vâlcele
Vâlcelele Bune
Vâlceluţa
Valea
Valea Arsului
Valea Babii
Valea Bradului
Valea Dâljii
Valea de Brazi
Valea Lungă
Valea Lupului
Valea Mare de Criş
Valea Nandrului
Valea Poienii
Valea Sângeorgiului
Văleni (Baia de Criş)
Văleni (Geoagiu)
Vălioara
Vălişoara
Vălişoara (Balşa)
Vărmaga
Vaţa de Jos
Vaţa de Sus
Veţel
Vica
Visca
Voia
Vorţa
Vulcan
Zam
Zăvoi
Zdrapţi
Zeicanijudeţul Localitatea Tipul străzii Strada Numărul Cod poştal  
Hunedoara Petroşani Stradă 13 Septembrie 332042 Detalii
Hunedoara Deva Stradă 16 Februarie 330137 Detalii
Hunedoara Petroşani Stradă 16 Februarie 332008 Detalii
Hunedoara Hunedoara Bulevard 1848 nr. 19 331063 Detalii
Hunedoara Hunedoara Bulevard 1848 nr. 2 331092 Detalii
Hunedoara Hunedoara Bulevard 1848 nr. 21-23; 14-T 331059 Detalii
Hunedoara Hunedoara Bulevard 1848 nr. 10-12 331060 Detalii
Hunedoara Hunedoara Bulevard 1848 nr. 7-17; 6, 8 331066 Detalii
Hunedoara Hunedoara Bulevard 1848 bl. 6 331066 Detalii
Hunedoara Hunedoara Bulevard 1848 nr. 25-T 331075 Detalii
Hunedoara Hunedoara Bulevard 1848 nr. 1-5; 4 331068 Detalii
Hunedoara Hunedoara Bulevard 1848 nr. 6 331016 Detalii
Hunedoara Hunedoara Bulevard 1848 bl. QA 331016 Detalii
Hunedoara Petroşani Stradă 1 Decembrie 1918 nr. 90-92 (case) 332024 Detalii
Hunedoara Petroşani Stradă 1 Decembrie 1918 nr. 93-99, 109, 115 332019 Detalii

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   Mai departe >> 
Pentru sugestii nu ezitaţi să ne scrieţi la coduripostale@cryssoft.com

eXTReMe Tracker